Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1992. június, III. évfolyam, 6. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
HADIKIKÖTŐ

Jánosházy György
Fanyar szonettek
A hetven küszöbén
Hetven: olyan leszek már nemsokára,
mint északi, köd ülte szigeten
más ég alól jött, furcsa idegen,
kit orkán tűzött fjord-szirtek fokára,

hullámverés vetett más nyelvű partra,
és azt sem tudja, mely földön lehet,
hiába kérdez, nincs rá felelet,
holdbéli a kő és az ember arca,

hát társ nélkül bóklászik ismeretlen
hordák között, kiszáradt tengerekben,
kiszikkadt benne a velő, a nyál is,

s csak megy a Semmibe, ügyet se vetve
henteskésekre, füstölgő tüzekre:
húsát kiköpné már a kannibál is.

Mint szabad fecskék
Simon Ferencnek, Svájcba.
Felfal lassan mindent, mi szép volt,
a messzeség, a síri fagy;
múltam, jövőm egyként sötét folt,
kifosztott kunyhó – ám te vagy.

Hiába Alpok orma, sírok,
és városok, és vámosok:
mellettem ülsz, nézed, hogy írok,
és ajkam tétován mozog.

 
Folyók fölött egymást keresve
szállnak közöttünk, mint szabad
fecskék, a hangtalan szavak;

s elrévedezve olykor este,
tudom, hogy egyre gondolunk –
és földre hull egy csepp borunk.

1989. június
Lucifer prédikál az ebeknek
Testvéreim, vad csapásán csaholtok,
nyájat tereltek, sosem kérve bért,
de korbácsos kezet nyaldostok boldog
pofával pár mócsingos falatért;

és tűritek, hogy erős nyakatokra
kötélhurkot, vasláncot vessenek,
vagy elhurcoljanak hálóba fogva
cigányszemű, bunkós gyepmesterek.

Meddig sínylődtök sintéruralomban?
Fogaitok hegyében hatalom van,
s nem csóvál farkat, csak félénk cseléd.
Ha bárki örvöt, pórázt vetne rátok,
tépjetek róla inget és kabátot,
és marjatok bokát, torkot, herét.

Második meditáció
Hieronymus Bosch látomásairól
Te tudtad már: önnön képére Sátán
teremtett minket, emberbőr alatt
torz szörnyet rejtünk, rusnya dúvadat;
Isten borzadva fordult félre, látván,

agyarkodunk, mint farkas a vadonba’,
nem tisztesség: gaztett nyer itt babért,
nem is ezüstért: csorba garasért
eladjuk Krisztust s önmagunk naponta.

 
Te tudtad: jajra, kárhozatra lettünk,
egy igaz Bíró pálcát tört felettünk,
s e mérges férgek lakta sírhalom

éjéből lelkünk fényre sose támad:
nincs holnap, nincs remény, nincs bűnbocsánat,
nincs irgalom.
Istenek éjszakája
Múzeumi istenek
A csillagfényes Mindenség helyett
neonvilágba zárva, pár tenyérnyi
szerény talapzattal kell most beérni.
A múltban hagytak lábat, kart, fejet –

de minek itt szem: jobb, ha úgyse lát!
Mit nézzen: a vasárnapi közönség
malacképét, mely behabzsolta löncsét,
és elbambulva cipeli hasát?

Kőlelkük ott Délen rekedt: a messze
táj emlékén kérődzik révedezve,
hol lábat, kart viseltek és fejet;

a hősidőkről álmodnak, mikor még
gigászok véreztek, nem satnya pórnép
szalonnázott a tűzhányók felett.

Bayreuthi istenek
Germán tölgyesbe nem lép jövőt fürkészni vándor,
a vágtázó walkűrök csontkürtje sem rivall;
az égi vár leégett rablók csiholta lángtól,
nem véd a gonosz ellen erős falaival.

A hősök odavesztek, jó Szigfridet megölték,
a gyűrű birtokáért nem küzd meg senki sem,
sárkányok sincsenek már, csak férges szívű törpék,
de világbíró kincsük múltak mélyén pihen.

 
A fényességes ászok, vitézek és szirének
egy-nyári fesztiválra még vissza-visszatérnek
mint pálca ütemére kántáló fantomok;

sorsuknak nem a nornák: Wagner viseli gondját,
s mítoszt újraélve, vérük kottára ontják,
s festett Walhalla ormán vetített láng lobog.

A Szövetségek Istenéhez
Valamikor – szent, régi könyvek írják –
szorultságban, veszélyben, válaszútnál
a tétovázónak fülébe súgtál,
ha megajánlta gödölyéje zsírját.

Hová lettél, Uram? Pár ezredéve,
hogy választottaidnak megjelentél;
a templomokban rég üres a szentély,
csak eszelős jut trónusod elébe.

Mint pásztora nélkül maradt, riadt nyáj,
úgy nyűglődünk süket panaszfalaknál,
mert nyársakat hegyez számunkra poklod;

hozzád kiáltanánk, Uram, de zordul
ráncokba vont arcod felénk se fordul,
hogy lángra lobbantsd azt a csipkebokrot.

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék