Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1991. február, II. évfolyam, 2. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
Lászlóffy Csaba

Lászlóffy Csaba
Apa, anya, gyermek
1
Legyek mindennek tagadása,
ami mese?!

Lihegve valóságot falni
köteles-e

az, kinek lelkén a hazugság
vad puskatus,

ha zsoldosok törik az ajtót?
(Jaj, hova fuss.)

2
Mint tébolyult parancsra döntött
hajlékfalak

vagy leégett szentély helyén az
üszök, salak:

vértelen arcod porba fulladt
holt törmelék;

kigyulladt szádnak félve gyűjtőm
fakult szenét.

3
Riadtan, messzi elkerülve
a még alig

el hantoltak s kitakart ásók
tört csontjait

búcsú helyett mint zaklatott, halk
futam kigyúl

valami megfoghatatlan hang,
hívatlanul,

nem régi regölés és mégsem
egészen új –

amiként ha a magyar nyelvnek
csak korma hull.

1990. III. 10.
Öröklött áfium
„Magyar vagy-e? kérdik még néha tőlem.
Csitt! Lassan lépjetek a temetőkben!”
(Juhász Gyula)
Ó régi est – honnan is veszed a
szépségedet! nyílik a rezeda
szíved kalimpálása belevész
a temetők örökzöldjébe és
szelíd ősöket ringat a palánk
rokokót játszó kísértet gyanánt
a meddő lélek átvilágol ím
akár idegrostjaidon a kín
félbehagyott séták dalok után
sóvárgó sok-sok aszaltszilva-árny
dérhullató szakáll mögül kiles

a balgatag hit – ódon és kies
tájat keresve – ó kegyes atyák
akik mint álarcosbál-figurák
képzeletünkben vigadnak loholnak:
aszúország fejedelme a Holnap
tűzét pazarló talán túl korán
(zsarátnokon jársz Ady-koponyán!)
mint régi térkép fölé hajolok
bús elhalványuló homlokotok
kikezdett Kárpátok s álmatag
tengerszemetek fölé – hátha csak
azt hallgatjátok miként zeng ma is
a tücsök! Kosztolányi és Babits
s te Juhász aki mint szegény rokon
bekopogtatsz még olykor Váradon
hogy van-e magyar dal vagy legalább
magyar szomorúság mely mintha rád
borulna — nézd e sok haszontalan
utódot akinek csak múltja van
az idő vért és szavakat kever
állnak dadogva: értük ki felel?

1988. XI. 2.
Északdél-zsoltár
„Befagyott föld én: észak”
„Dél vagyok – ne érj hozzám”
hogy lehet elfeledni
világ simogatását

felette nagy titok már
ami kárba veszett a
keresztútnál (előtt! túl!)
későn vettük csak észre

 
koponyám partra vetve*
s éneklő szíved híján
valahol szikla porlik
végtelen messzeségben

sejtések féltekéjén
fóbiák képzelgések
trementum! tremanáci-
ó!** ónedény ezüsttál

bennük mint ismeretlen
ősök galériáján
elfojtott ösztönökben
kavargó rítusok

nem én vagyok és nem te
vagy – vérünk más világba
vész (ha mi kárba vesztünk
nincs is több áldozat)

titok se volt! nem szárny ért
csak kés hegye szívedhez (?) –
zárkózva szoborpózba
öröm te senkié

1990. X. 28.
Vigília
1
Hagyjatok aludni mondja ő
fárasztó ez a nyomorúság
nincs ebben semmi rendkívüli
ujjal mutatnak rád talán a sors
felfal noha te vagy az éhesebb

füst csalogat hátha jóllakhatsz
ha nem is a Rabelais pecsenyesütőjétől
lopott zsíros szaggal
csak a sült gesztenye illatával
ölel körül a kolozsvári utca
nemsokára fagy süt rád
s te mint egy állat borzongva
kucorogsz a zúzmarás ragyogásba
csomagolt rejtély előtt

2
milyen jelenés suhan el fölöttünk
míg újságlap takarja el a
fonákját? az ostobaságokat
vajon milyen formába öntik?

jön-e felmentő idő? vagy már
a hóra sem lehet számítani?

1986. XI. 1.
 
*Kormos István: Szegény Yorick
**koponyalékelés

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék