Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1996. június, VII. évfolyam, 6. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
Gergely Edit

Gergely Edit
ELLENKARCOLAT
Úgy kezdődött, mint bármely átlagpasszus az Ezeregyéjszaka vesszőcsapásaiból1, az évkezdet legjobb nőjének titulust ígérted, föltéve, hogy beszállítanám (az éppen elutazott lakótársnőm samponjából orozott „fürdőhab” mellé) az égő cigarettával2 szervírozott (habtalan) nesszet – a kétzacskónyi szemét kihordása3 pedig az évkezdet legjobb férfiújának4 billogjával kecsegtetett5 AMIKOR az „egyetlen nem független”6 Kv-ri rádiónak nyomott7 zsebnaptárban, a legfelső-legbaloldalibb hónap növekvő számjegyeihez8 aprócska számokkal jelöltem meg (arabusul, persze) az eddig eltelt pár ezévi nap hányszorját meg hogyanját9, így célirányosan statisztikává egyszerűsítve szeretkezéseinket, ÉS eljátsztam a gondolattal, hogy idén karácsonyra majd az évi átlaggal leplek meg, MONDJUK, készítenék hozzá egy csáthgézai resumét10, VAGY a „forrásanyag” emlékkatalógusaiból kivonatolt (és grafémákká fordított) illusztrációkkal megspékelve beküldeném valahová11, VAGY kirobbanthatnám az irodalomtörténet Harmadik Erotikus Lázadását12 (még ha nem is lenne oly kifizetődő, mint az előbbi variáns), hisz’ végül is mindezt megelőlegezte volt nekem a nagy Merlin [aki az újközép-misztikus-transzezoterikák ideológiáinak szülőatyja – ha van ilyen –, mikoris a Bronte nővérek szellemét látta testet ölteni írásaimban, vagy legalábbis őket idézte (meg) azon a bizonyos13 irodalmi szeánszon, a parázna verseim kapcsán kibontakozó vita14 folyamán], VAGY AKÁR rovatot is bérelhetnék egy viszonylag jól futó/fizető irodalmi lapban (mer’hogy ejsze csak akad még a prérin va’egy vincusi15 lélek), hol a nők16 pozícióinak feszélyező kérdését taglalhatnám három A/3-as féltucatnyi (női) álnevén átszűrve17, VAGY önálló kötetet jelentethetnék meg (álnévmentesen ez egyszer), egyre jobb nevű szerkesztő, lektor(áló), fülszövegíró na meg egyre kevésbé jó nevű felelős kiadó18 közreműködésével, melyben eltekintenénk az erőltetett ciklusoktól19, ellenben szemérmetes grafikusnőink valamelyike betétekként erotikuss (sic!) rajzaival díszítgethetné játékos fantáziánk eme tárgyát (mintegy hatékonyan megerősítve az ezen témára irányuló felvilágosító szakirodalmak terén tapasztalható gyöngécske kiadói és szerzői próbálkozásokat hazánkban), S MÉG CSAK távolról sem a hépater le burgeois-ban remélve az éhezett (szellemi) kielégülést mindezek következményeként, HANEM csupáncsak (és) egyes-egyedül ürügyként szolgálna ez az egész arra, hogy 1. most az egyszer legalább kifogjak az egyetlen jól bevált (és – mit tagadni – mazochista) munkamódszeremen20; 2. hogy vélt és valós (avagy véletlenszerű) irodalmi perverzióimban perverz-, perverznek tűnő – vagy perverznek álcázott irodalmárok gyönyörködhessenek; ÉS ÜRÜGYKÉNT ARRA IS hogy 3. koraszülött-előszót írhassak még meg nem született életművem elé22, még ha ily kukorellysen is23... BÁR AMI AZT ILLETI, ha párhuzamosan két (három) gépen pötyögtem volna a lábjegyzendőket és lábjegyzeteiket24, talán egyszerűbbnek tűnt volna valamivel25, DE mindezek ellenére, az EZEN ÍRÁS GENEZISÉT ILLETŐ PRIMÉR KÉRDÉS(t) mégiscsak a lábjegyzettömb fölötti szövegtest(et) illetné meg, hát akkor hol van (itt) a Képzelt Város, kérdőjel, mer’hogy ha bürke van akkor is (itt) kell lennie26 valahol, de vajon hol, na, tessék tippelni.
*
1. Egyébként nem (is) olvastam. 1.1 – 1.2
2. Újabban nem dohányzom. 2.1 – 2.2
3.    És ne csak a közfolyósó erkélyére, hogy aztán Rozanéni (rövid „o”-val, ahogyan ő írta egy „Kedves Melinda és Edit...” kezdetű cetlire, melyben ismételten a lakbért kéri) felelősségre vonjon a közfelháborodás műanyagba csombolyított vírusaiért, hanem egészen le, oda hátra, balra, majd bele!
4. Értsd: kanjának.
5. No de nem (csak) engem...
6. Ahogy önmagát ennek ellenkezőjeként hirdeti a (szerinte) konkurens cég.
7. Nem (csak) a saját péndzén.
8. A jobb felső sarkukhoz.
9. Nem (föltétlenül) növekvő számsorként.
10. ld. Csáth Géza: NAPLÓ.
11. Mondjuk, a hazai pornóirodalom nívóját emelendő.
12. A Lettre International decemberi számában (is) látom, hogy már Észak „halvérű skandi-női” is (nemcsak Nyugat exhibicionista amazónjai) ilyesszerű12.1 „áramvonalakkal” flancolnak12.2, igaz hogy prózában, de akkor is: a világirodalmi jegyeztetést le-kés-tem.
13.       Egyébként rendszeres.
14. ?
15.a. m. Vincus + i
16.és férfiak intim viszonyaiban előfordulandó
17. S az sem lepne meg, ha kifutási időn belül már a homoszexuálisok (is) jelentkeznének rovatnyi kézirattal.
18. Az egyensúly kedvéért (of kórsz).
19. Minek (is) annyi vér?
20. a. m. stresszhelyzet + körömreégési technika
21. Minek ide (is) lábjegyzet?
22. ld. Eco, Umberto: Hogyan írjunk előszót?
23. Kukorelly Endre az 1995-ös tatai írótáBORban, augusztus 23-án este – több(i)ek között – fölolvasta az Apám c. írását23.1, melynek tömÉRDEK kulcsgondolatát (és önnön fölolvasását) elakasztandó (értsd: „kibontó”, „érthetőbbé tevő” stb.) hasonló mennyiségű lábjegyzettel együttesen „tömte” a hallgatók fejébe23.2. Namost, ha leközölné23.3 – illetve ha már akkor szórta volna a sokszorosított kéziratot (* = az előbbi „visszapörgetés” miatt a következőkben mellérendelt obligát feltételes múlt) –, evidens, hogy lényegesen könnyebb dolga lenne* az Olvasónak, mer’hogy előtte feküdne* a szöveg, amiben kénye-kedve (és ritmusa) szerint ugrándozhatna” azt követendő/szabdalandó/újraösszefércelendő/sohatöbbéösszefércelhetővétevő/stb.-i módon, ugyebár kéremszépen...
24. Hogy a lábjegyzetek lábjegyzeteiről (ne) is beszéljünk.
25. Vajon ő (is) így csinálta?
26. ld.! kopasz énekesnőt in. Ionesco, Eugén: A kopasz énekesnő. – Ellenszínmű
*
1.1 Egyiket sem.
1.2 Végig.
2.1 Ezt egyébként már „szervíroztam” egy beküldött (beérkezett) írásomban, amelyet végül (dicséretes módon) 50 ezerrel (lej) fizettek flekkenként.
2.2 Attól még nem (biztos hogy) ez egy nyerő mondat.
12.1 Értsd: átütő.
12.2 Ugyan mi mást tenne egy „emi-nő”12.2.1?
23.1 Melyhez az Ellenkarcolat c. írás (formailag/formálisan) hasonlít (és vice versa).
23.2 ld. 24
23.3     Azóta már biztosan le.
*
12.2.1 Mózes Attila

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék