Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 2001. január, XII. évfolyam, 1. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 


Kovács András Ferenc


Az egerek könyvéből


Az egér neve

A jó egér nem rossz egér,
S ha jól vigyáz nevére –
Nehéz megtudni róla, hogy
valóban jó egér-e?


A jó egér nem elefánt,
Hisz fürgébbecske néha.
De jó egér sosem lehet
Patkány, se kecskebéka!


A jó egér nem rossz egér,
Csak csöppnyi, furcsa holmi...
S a jó egér nem rossz kutya –
Kandúrt se tud csaholni...


A jó egér nem macska. Sőt:
Nem éji macskacápa!
Bár hosszú farka s bajsza van,
Meg négy kis kacska lába.


A jó egér nem rossz, ha jó,
Ha mindig ad nevére –
Ha sejti, hogy mi jó, mi rossz,
S a kettő összefér-e?


A jó egér az jó egér:
Sosem rág, hogyha alhat!
S a jó egér csakis saját,
Külön nevére hallgat...


A jó egér nevet visel –
Nem unt lyukak lelence!
Lehet Franciska vagy Ferenc,
Marcella, Vince, Bence.


Lehet Sipircki Sancikám,
Lőrinc, Cecilke, Vencel,
Ignácka, Enci – s néha György,
Ha megküzd egy kredenccel.


A jó egér csak jó egér
Lehet, ha ad nevére –
S magáról ő se tudja, hogy
Valóban jó egér-e?


Al-Bugri Ibn Fudri Badarán, az egyiptomi ugróegér
Al-Bugri Ibn Fudri Badarán
Távugró egér volt. Magyarán:
Ha unta már magát
S homokba vájt lakát,
Átugrott olykor a Szaharán.


Szomszédja, Sejk-Abdel-Szaladin,
Feszt veszteg töprengett valamin,
S korholta Ibn Fudrit:
„Mért ugrál? Mért ugrik?
Üljön helyt, s töprengjen valamin!”


Al-Bugri Ibn Fudri Badarán
Fölpattant, úrrá lett zavarán:
„Sej, Kabdel-Szaladin!
Mért ülnék maradin?...”
S átugrált százszor a Szaharán.


Harmincadik Felicián hihetetlen históriája
Egerek első királya,
XXX. Felicián,
Uralkodott ettől-addig,
Grácon, Lincen s Galícián.


Katzenbergnél macskák ellen
Viselt hadat s diadalt,
Brekkenbrüknél békák fölött
Hét győzelmet kiagyalt.


Megütközött Leó cárral,
Sőt: bevette Cingapúrt!
Katzburgok, sem oroszlányok
Nem rettegtek ily nagy úrt!


Állt a Szent Egér Királyság,
S már a harc is múlhatott...
Hős királyunk egyre lángolt:
Házastársra gyulladott!


Összegérség királynéja
Lőn ama bergenci
Princesszin! (Polgári nevén:
Beatrice Cenci.)


Uralogtak víg kettesben,
Udvart vittek Vácon:
Bőviben volt rágnivaló
Kolbász, brokát, selyem, vászon.


Első lányuk Emerenczy
Cziczillei Cecília:
Hozománya vala Cintos,
Cirmió, Cenk, Cicília.


Első fiúk Alsó- s Felső
Czikmántory Frici:
Szívszerelme Güzü Gizi,
Ki született Ghiczy.


Másod lányuk Cziczkányossy
Konstancia Klemencia,
Harmadik meg Czéczós Demi,
Teljes nevén: Demencia.


Másodszülött sarjuk Marci,
Lekenczey de Cente,
Ki megszürkült fejükről a
Cinkoronát lecsente.


Harmadiknak maradt Richárd,
Czegőtelki de Cege,
Kin egy szekér átdöcöge,
De ő tovább bicege.


Következik Cuccos Manci:
Czéczkey Czink Marcella!
Övé lészen Cella, Celna,
S Ciblesen tíz parcella.


Utána jön Cikendáli
Czibak Ica s Czicze Rézi,
Ki már egereket itat,
És cicáját piperézi.


Aztán a ciprusi herceg:
Ciprián de Cerecel,
Aki majd a Sajtkincstárról
Minden láncot lereszel.


Nemkülönben a kis Cenki
Cziczirkalmas Lacicika,
Aki cicéz, cincál, cinkel
De nem segít a fifika!...


Alig győzöm fölsorolni:
Mennyi vala fiúk s lányuk,
Kiktől a királyi párnak
Származott sok bús hátrányuk!


Volt belőlük még kilencven
Kilenc... Azaz cirka százegy.
Ily szapora pereputtyra
Egérország zsírja rámegy!


Megcsappan az ős örökség:
Lecsippent ez, szerez, rág az.
Örökösödik a család:
Egérszürkén szerteágaz...


XXX. Felicián
Alatt (minő malícia!)
Inogni kezd Valencia,
Cilicia s Galícia!


Trónt követel, pártot is üt
Bőrnélküli János,
S Disznóiandi Mikid, ki
Így lesz általános...


Utódlási tolongásban
Letalpalták Jámbor Bercit,
Aki fölkent királlyá lőn –
Persze, csupán három percig.


Nekibúsult két szüleje,
Felicián s Beatrice:
Szemük fénye, Bercikéjük,
Házmester lett – s az is vice.


Mit tehessen histórice
XXX. Felicián?
Túlad Vácon, Tácon, Grácon,
Grincingen meg Galícián.
Túlad egész királyságán:


Zacynthuson, Vincen, Lincen!
Cickafarkot termeszt eztán –
S megtelepszik Szentlőrincen.
Gyöngy egérség történelmét


Megtartsátok, megértsétek!
Kívánok e hagyományhoz
Hitet, Erőt, Egérséget!


Tíz egérke víg regéje
Tízen voltunk víg egérkék,
Elindultunk a világba.
Egyik tásunk cingár lábát
Cingalinál lapi vágta.
Jól megszidtuk: „Így jársz, hékás,
Ha a sorból kilógsz-kilengsz!”
Mit tehettünk? Tovább mentünk.
Megmaradtunk tízből kilenc.


Kilencen mentünk egérkék,
Óvatosan lépegetve...
Egy közülünk könyvesboltok
Kirakatát nézegette –
Úgy elbámult! Böngészgetvén
Ráborult két könyvespolc...
Pórul jár, ki sokat olvas!
Kilencből már nekünk nyolc!


Nyolcan voltunk bölcs egérkék:
Oroszlánul mindünk értett!
Egyikünk egy hiú hiúzt
Tévedésből vérig sértett:
Lecicázta... Meglakol, ki
A jómodor ellen vét!
Illendően elillantunk –
S maradtunk a nyolcból hét.


Heten loholtunk egérkék:
Futottuk a Földet körbe.
Egy kifulladt, s beleszédült
Egy fél korsó löttyedt sörbe.
Hevülésre káros lehet
Az ihatnék, ha kihat.
Ha ki szomjas – tudjon úszni!
Így maradtunk hétből hat.


Hatan vallottuk egérkék,
Hogy a tudás főnyeremény!
Egy közülünk kísérlet lett
Cincinnati Egyetemén...
Ledoktorált, sőt: rengeteg
Sajtot keres, üzletet köt.
Aki tanul – többre viszi!
Hát, hatunkból így maradt öt.


Ötön szürkék, jó egérkék
Voltunk – bárki bármit szörcsög!
Egyikünkből Szíriában
Lett újdonsült aranyhörcsög.
Megüzente még egérül:
„Ha güzü vagy – hörcsög légy!”
Azóta már nem is köszön...
Nos, maradtunk ötből négy.


Négyen nassoltunk egérkék,
Spájzból spájzba vándorolva.
Egyikünknek megártott egy
Megrágatlan mángorlófa...
Többé nem rág, csak fúr-farag,
Mert ácsmester lett Szatmáron.
Falánk pocok pocok marad –
Mi pedig már négyből három.


Hárman koplaltunk egérkék:
Szánk a csapi vizet itta!
Egy felcsapott filmszínésznek,
S meghívta a Cinecitta...
„Cimarroni rémség” címen
Rögtön főhős, nagy sztár lett ő!
Főként cicákra vadászott.
Maradtunk háromból kettő.


Ketten voltunk még egérkék:
Mindörökre s végleg ketten.
Egy közülünk cintányéros
Segédpincér Cinovecben.
Most ciberét szolgál föl egy
Cinteremben. Nem sokra megy.
Bármekkora az egérkár –
Megmaradtunk!... Kettőből egy.


Egyedül voltunk egérkék.
Egy csak egy. Magam maradtam.
Egérrágta ceruzámat,
Citerámat megragadtam,
Hogy megírjam, elregéljem:
Tízből mint maradt csak egy!
S tán maholnap egy sem. Én sem.
Jaj, be víg, be furcsa kegy!

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék