Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1994. június, V. évfolyam, 6. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály
Jöszte poétának
Jer, kit mérges gondok rágnak,
Jer a zöld Tempére,
Ez ártatlan mulatságnak
Ébresztő helyére.
Itt örvendhetsz a víg ekhóval,
Játszadozván muzsikaszóval,
Az örömök táborában,
A gráciák sátorában
Vigadozván Názóval.

A versszépítő
Ha most nem édes énekem,
Ha nincs is abba hév s tűz:
Ne félj! Legyen borom nekem,

Meg egy szerelmetes szűz.
Kerülni fog tüzem s hevem,
Poéta lesz az én nevem,

S babért fejemre fonnak,
Miként Anákreonnak.
 
A vidám természetű poéta
Sírhalmok! Gyász temetőkertek!
Melyek örökös setétség
S szívet borzasztó csendesség
Mostoha keblében hevertek,

S ti bús melánkoliának
Setétes völgyei!
Hol szomorú múzsájának

Áldozott Hervey!
Itt az érzésnek minden neme
Még az élőben is meghal.
Füle csak csendességet hall,
A semmitől is irtózik szeme,

A ciprus a hold fényénél
Árnyékát mutatja.
Egy sírból kitántorgott szél
Bágyadtan mozgatja.
Szörnyű környék! melyhez a lélek
Fantáziáin repülve,
Irtódzással megy, s rémülve
Félholtan hátrál vissza a lélek.
Szörnyű környék! kérkedj bátor

Bús lantú Youngoddal:
Isten hozzád gyászos sátor!
Komor Ánglusoddal.
Mások irtóztató énekkel
Bőgessék az obojjokat
És siralmas Nótájokat
Jajgassák keserves versekkel,
Kerítse szürke Hesperis

Gőzölgő fejeket:
Én nem óhajtom egyszer is

Követni ezeket.
Nékem inkább oly koszorú
Kösse felkent fejemet
Melynek színe nem szomorú
S mulatja a szebb nemet:
Ezt a vidámabb múzsáknak,
A mosolygó gráciáknak
Fűzzék össze rózsaszínű ujjai,
Élesszék fel ambróziás csókjai.
Nem kell ciprus, mellyel Rácint
Tisztelte Melpómene,
Apró viola s hiacint

Bár hajamon fénylene!
Apró és kék tölcsérjei
Olyak, mint szépem szemei.

Ez kell nékem! – Homlokomat ne érje
Shakspeárnak akónitos füzérje.
Így veszem fel víg lélekkel
Gyengén rezgő lantomat,
S majd kedvesem egy énekkel

Lelkesíti húromat.
Míg leng az estveli szellő,
Szárnyán egy nektárt lehellő

Rózsában a kis szerelmek megszállnak,
És mennyei harmóniát csinálnak.
Szívünk elolvadt részeit
Élesztjük új dalokkal,
Pauzák unalmas ideit

Édesítjük csókokkal.
Ah! a híves esthajnalon
Így alszunk el, egy szép dalon,

S énekünknek végső bágyadt szózatja
Az andalgó vidéket elaltatja.
A Fársáng búcsúzó szavai
Űzik már a Fársángot!
Bor, muzsika, tánc, mulatság,
Kedves törődés, fáradság,
Kik hajdan itt mulattatok,
A közhelyről oszoljatok!
Kongatják a harangot!
Űzik már a Farsangot!
Fussatok hát, víg napok!
Tíz hete már, hogy vígsággal
Játszódtatok e világgal.

De itt lepnek a papok:
Fussatok hát, víg napok!
Pszt! minden táncpaloták!
Ürüljön boros asztalom,
Némuljon meg a cimbalom,
Szűnjetek meg, hahoták!
Pszt! minden táncpaloták!
Könyvhöz, dáma, s gavallér!
Elég volt a sok ördögnek,
Kik belőletek köhögnek.
Itt van, itt a szent pallér!
Könyvhöz, dáma s gavallér!
Itt a böjt! Koplaljatok!
Itt van; s ízetlen olajja
A csókokat majd lenyalja.

Szent ételt is szopjatok!
Itt a böjt! koplaljatok!
Vége már a nőszésnek!
Kiknek nem jutott házaspár:
Úton-útfélen elég jár.

Csont azoknak, kik késnek;
Vége már a nőszésnek!
Enni kell a böjtbe is!
Azért ha ki szép párt lele

Nem zsíros az – élhet vele.
Kukríkol a csirke is!
Enni kell a böjtbe is!
Jaj! siessünk, híveim!
Mit érzek? – mi szent szag? – wer da?
Jaj! jön, – jön a hamvas szerda!
Béhamvazza szemeim:
Jaj, siessünk, híveim!
Víg lelkek! nem láttok már!
Bár nem láttok: de tőletek
El nem válok, és véletek

Leszek: s ez így legyen bár;
Víg lelkek! nem láttok már.
Most veszek már maskarát!
Köz-helyen nem szabad lennem:
Azért álorcát kell vennem;
Hogy ne lásson pap s barát,
Most veszek már maskarát.
S fársángolok véletek
Rejtőzvén szent maskarában
A vallás álorcájában

Negyven napig nevetek
S fársángolok véletek.
Most nyugodjunk: Ádiő!
Pislog a dáma s gavallér;
Beteg, s oda a sok tallér.

Majd megjön tán egészsége,
Hervadó kedve, s szépsége;
A költség is tán kijő:
Most nyugodjunk: Ádiő!

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék