Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 2000. január, XI. évfolyam, 1. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

Határ Gyõzõ
Armaggedon


él a világ él él él
továbbtart a végénél
Világvége nem számos
minden Szótér szélhámos

ég szakad és föld indul?
csak egy szél a popsimbul

még hogy víz- és tûzözön?
új Eónját tervezem

önünneplõ "istenét"
nyelje reterátfenék

négy apokalipszoid
ló négy Zabszemet szorít
górnak nyerget- és pányvát
"Lovasaik" elhányvák

éltet-földet mért adnánk?
új Világév virrad ránk

Jelenésnek izgága:
jõ a Rajzás világa

(GOLGHELÓGHI c. mûvem
magyarországi kiadásának
koporsójára)


1

se szószék se szentbeszéd
- hitszédelgés szerteszét -

jövel Rajzás! szilaj szó
ûrpályákra kirajzó
hol se Illés se Énok:
minden bolygó-szomszédot

étlen-szomjan-s nemalvást
beszáguldjuk nyargalvást

Világvége nem számos
minden Szótér szélhámos

továbbtart a végénél
él a világ él él él

(1999. július 4-én, a nostradamuszi"végnapon")


Ignorabimus


átokban foganni eredendõ vétek
jaj õsök hogy mért ily életre tökélitek

elszúrták a dolguk cudarul-cefetül
bennem a butaság ihol ünnepet ül

szárnyrügyem erõtlen korcs szellemem béna
agygyomrocsaimban pusztít e gangréna

fülem szelep-kelep a szemem szivornya
tudománykandiság messzelátó tornya

mire kortexemnek új ihlete támad
ordas inger tölti nyúltagygerendámat

vészinger árasztja hipotalamuszom
a Parnasszus felé vezetõ Gráduszon
szálló tûzszekerek próféták angyalok
lehagynak-nevetnek: alant megyek gyalog

tudásuk-s nagy hitük hitetlen bámulom
irigyen kérõdzve ennyi Arkánumon

elhülök a tenger bikficen-kóficon
jõ rám nevetõgörcs - fejcsóváló ficam

mitõl kifeslik a Kacaj nagy hirtelen
repedtfazék számon ferdült nyakszirtemen

ákombákomokat vízre és a porban:
írásjelet vetek s megülök barmomban

Tudás Garmadával olyigen nagy a Tét
vaj kiérdemelném szomjam enyhületét!

de a gének velem kibántak cefetül
s ez ignorabimus bennem ünnepet ül


Sánta fa

templomkertnek sánta fája
fáj a fáj a sántasága
mint a kapaszkodó rézsû
ferde õ olyan növésû
betonmankót alátolták
göcsörtjénél feldúcolták
görbe törzsét hajtja-tolja
- nem nõ vele a mankója
üstökén ezer barázda
busa boltját meg-megrázza
lenten-járók lessék lássák
koronája borulását
minden fának ez a veszte
leve szikkad nedve gesztje

elszárad a lét nedûje
sántán korhad félredûlve
lombját levelét felejti
betonmankóját elejti

állj még állj csak sánta nagy fa
hadd dicsérlek fõbe-agyba
végnyomorral dacolóban
látásodban nagy-sok jó van
laudációm nesze vedd el
törzsedben Jó Tündéreddel:
apol imlet és benned él
- odahalna a kedvedér'
Édesedet zárlalóban
erõssége vagy valóban
erõssége ég-világnak
mókusnépnek: rád ugrálnak
még! még! fakadj! tavaszodjál
sugárküllõn kapaszkodjál
sántán is s hacsak fél lábon
templomkert birodalmában
véreiddel térden - hidd el:
görcseiddel-végeiddel
így a legtöbb így a legszebb
tárogassad terjegessed
visszanézõ-megigézõn
messzenézõ-felidézõn

Fogyasztói társadalom
(kabarészám)

amott mulatnak a komák:
mastan nyílott ÚJ MÁK-DONALD!
átugrálok bokrot árkot:
int a Magos Szuper Márket
onnajt tûz a Transz Parense
odatódul Koca Emse
három is van héthatárban
versenyt bõségben s az árban
jobbrul Egyik balrul Másik:
vásálhatok dögrogyásig
vásálok is! estve-reggel
veszem ha mi kell s ha nem kell
polcról seprem-s tömöm nyomba'
degeszre tõtt tíz szatyromba
szórni pénzem sose bánom
s úgy mélázok portékámon
mi tömérdek változatos!
egy a más sarkára tapos!
ha nem belemen-s a számon:
átalmegyen fáskamrámon
csinvat perkál: ezer vég van
nincs õ nálam fogyatékban
ömlesztve is halomban áll:
pajta! góré! - dugig-hombár!
ittasulok részegülök
vásárfia hátán ülök
honnan annyi pénzem? gõzöm
sincsen - abban hempergõdzöm
kis félpénzért megduplázza:
istenház az Áru Háza
ösztökél s ád lelkierõt -
Szuper Márket Színe elõtt
fel az Üdvbe vinni az fog:
elfogyok s majd nem fogyasztok

megszépült-Épen s Egészben
lesz idvez Szív Szél Hûdésem


Hústest

test - hasztalan dúlsz-fúlsz pörölsz magadba'
egy-tagban vagyunk: egy-tagba szakadva

test: benned vagyok honn' és nem másban
- magamban volnék felmondásban?

õs-idilli egy-pásztor-egy-akolnak
vége: a tulajdon testem kilakoltat

rám támad üvölt megújra-megesten:
ki! kifele! - csak kilakoltat a testem

lopódznék õ jön megfog rámtámad:
sipirc! (erre bitorolja a számat)

eddig közöttünk nem volt semmi patvar
s most hogy kettõnk közé õ éket ver

az ostobája! nem tudja hogy a bajban
egyek vagyunk - az õ tulajdon

léte van belém hüvelyezve
én vagyok õ és a tiszta eszme

ilyes maga-farkába-harapó féreg
õ: bennem él - én benn rajta eszmélek

a karjával kalimpál üt-ver kaszál
s nem tudja: nincs két - csak egy szalmaszál

van: én benne õ bennem lel tutajt talajt
ha kilakoltat késõ: megbánja majd

megtudja nem csiklik csuklik másban
rostélyra hull pernyéje kialuvásban

így jár a rusnya hûtlen dög-test aki
ennen-hûséges magát lakoltatja ki


Tintinnabulum

eggyen jönnek csengettyûznek
fövegükre
tollat tûznek

ketten jönnek csengettyûznek
idenéznek
meggülüznek

hárman jönnek csengettyûznek
arany szálat
tûbe fûznek

négyen jönnek csengettyûznek
a világból
tréfát ûznek

öten jönnek csengettyûznek
minden táblát
kibetûznek

hatan jönnek csengettyûznek
BORBÉLY FODRÁSZ
HENTESÜZLET

heten jönnek csengettyûznek
gulyást fõznek
baknak õznek

nyolcan jönnek csengettyûznek
kergetõznek
keringõznek

'lencen jönnek csengettyûznek
csilingelnek
csillagcsõsznek

tízen jönnek csengettyûznek
ministrálnak
a Szentszûznek

elmenõben csengettyûznek
istenjónap
mind a tíznek

csengettyûzõ kis kacsóknak
intsünk búcsút
istenjónap

köszöngessünk mi is rájuk
csengettyûzzünk
ministráljunk


Hétalvó
(Mackómuki téli álomra hajtja a fejét)

ravasz gondolatom támadt:
felveszem az otthonkámat
fel a bojtos sipakomat
ne fázzék a sima kobak

legyen a hely mintahely ma
úgy aludjunk mint a tej ma
(mint a tõgybõl frissen fej ma
sajtárt alátartó selyma)

próbára tegyem türelmed?
süss el álgyút fülem mellett
mélyen alszom mint baltafok
s imádság-elnyomta papok

ez a téliálom-hónap
ma csapok fel hétalvónak
akár aludttejes köcsög:
úgy elalszom mint a vöcsök!

elverem ki iderondít:
itt verem be ma a szundit
s bár az öröklét mulandó
itt leszünk ma durmolandó

mormotának minden gondja:
úgy aludni mint a bunda
kunyhón - az ég rámszakad -
tudhadd-láthadd: itt alszanak

kinn lóg kapun öles tábla
BE NE CSÖNGESS KIS KAMRÁMBA
lóbûrhúzós mély az álmom
kásám magam fujdogálom

vakpallásig hóban a ház
be ne kukkants reteszt se rázz
ne rúgj sárkaparó vasat
kondás condrás: kinn tágasabb!

coki gyufa-gyertyagyújtás:
innen irhád elhordd pajtás
orrod redves férges horgas
irgumburgum ne háborgass

se csoszogva se megkésve
nem mozdulok zörgetésre
falnak fordulok oldalvást
s visszaálmodom az alvást

(az ERDÕRÉME c. mesejátékból)


Betolakodó

hálisten a' Líra elvesztette rangját
dülyfös úri rangját kit csak bitorolt
ugrifüles újra 's ahol eddig fungált:
mulattathat népet herceget spelunkát
kimustrált Kobold

szájat jártat moralizál szakadásig
tõn egyebet a' Líra eddigelé?
s aminõ cinikus Cenk egyik-másik:
Ártatlant - kire Cirkusz foga vásik -
vet oroszlánok elé

napilapba? Líra be ne tegye lábát
csak mit jupiteri Szerkesztõje tûr
szegezd magosabbra Jó Tilalmi Táblánk:
ha soká fújja az Halandzsa Blá-Blát
száján a klotûr


Gabaly-nóta

(Kabarészám)

világunk beteg beteg - világunk gabaly-beteg
de ilyen beteg világba gabalyodnunk rendeltetett
- mi baj e sor gabaly? tudod ne mondd ne részletezd

a csupavirág világ világnagy betegszobáját
súrolják mossák marólúgozzák dezinficiálják
dögeit égetik világ-szemetjét utcára cibálják

járkálunk mint annak-elígérkezett hekatomba
s lepránkkal el-eltûnünk a leprás sokadalomba'
mikor? hát még most se? a jól megérdemelt bomba

a könnygázfüggönyön át nem látni látnivalóit:
disznóktól a gyöngyöt gyöngytõl az ál-valódit -
talmi talizmán hamis pénz diadalmenetelve hódít

dobozlakó rongypokróc alá bújik: "kuss coki kuss"
s ütleg alá nyújtja mazochista hátát: les a hekus
- ha ki még él: vér nyák ürülék nem esztétikus

kiremegi bohóc-horoszkópját bukseng-diagnózisát:
"nyomjad-nyomizd! fertõzeted kifossad-kipisáld!"
(koporsóméret-vétel - gyolcsing-gorombaság)

görvélyes õ a kór gyökereiglen-s alá: lehatolt
guruja sem ezerfõzetet se jg orvoslatot
nem tud-nem javall: kegyelem neki ha hamar kaput

faszesz vedelõje õ ócska hazuglári link
vénáin sarkányvér agyán zagyvalék kering
heréje záp vágása akár a büdös hering

koponyára száradni taposóaknára lépni szeret
diszkón bõg-villog csontház-õrízõben te-smasszered
állig golyóálló - illik rá a testõrmaffiaszerep

ha Kálvin Luther Mohamed ha Jézus imposztora
a markolatig-döfõk matematikai végtelensora
vagy ráhúzva ráng vagy karóba húz a cimbora

valamirevaló félig-romlottat napestig keresni kell
ha egyszer egy szökõben egyet találsz az már siker
s az is: vagy elgyalázott hímringyó vagy segg-siker

nem mondhatod hogy "Uram (Hölgyem) csalódtam Önben
mi kár hogy itt kell találkoznunk a tûzözönben"
lakat alatt világunk ott fûl-háborog a Kapcsos Könyvben

világunk beteg beteg - világunk gabaly-beteg
de ilyen beteg világba gabalyodnunk rendeltetett
- mi baj e sor gabaly? tudod ne mondd ne részletezd

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék